19 november, 2016

Vibrationsbord

Prospekt 41 Vibrationsbord

(Klicka på länken  ovan för prospekt)

Vi tillverkar bord i de flesta stål material, rostfritt, aluminium, med last vikt från 1-20 000 kg för en mängd av olika material som behöver vibreras.

Borden används för att fylla olika förpackningar, kompaktera big bags, olika säckar, behållare, emballage, test applikationer, olika fyllnads processer m.m .

Vi kan slå av eller på vibration inom bråkdelen av en sekund, känna av vikten på det som vibreras så kraften steglöst anpassas till rätt vikt.

Vibrationen kan göras helt resonansfri och amplituden (rörelsen) samt frekvensen kan ändras steglöst under drift.

Vi har lång erfarenhet av vibrations bord och använder olika typ av vibratorer beroende på det material som ska vibreras.

Borden byggs för rullbanor med automatiska styrningar då produkten som passerar ska vibreras.