10 augusti, 2016

Val av industri vibratorer

Vi har Europas största sortiment av de modernaste vibratorerna 

med högst kvalitet, lägst energi kostnad och längst livscykel.

Vi har applikations kunskapen och jobbar med alla slags vibrations lösningar.

Elektriska ATEX godkända vibratorer i de flesta spänningar, rostfria, De pneumatiska finns för oljefri drift,

Omgivning temperaturer -40 C till + 500 C

Vibratorer NTK

Vibratorer NTK

Lång erfarenhet av vibrationsteknik

Vi har mer är 60 års erfarenhet av vibrations teknik i vårt världsomspännande nät, vi tillverkar en mängd olika typer av vibratorer och maskiner, elektriska styrningar med mycket hög kvalitet.

Vi  arbetar med lösningar inom all sorts vibrations teknik och har lång erfarenhet olika material uppför sig.

En vibrator gör otroligt många last växlingar under sin livstid, därför bör man kontrollera att tekniska data i prospekten gällande  luftförbrukningar, krafter med mera verkligen stämmer samt förvissa sig om  vibratorns livslängd.

Vidare är ytan på vibratorn mycket viktig den ska klara aggressiva media, klara tvättning, ha en slät ovansida som inte samlar orenheter eller bakterier. Målade ytor är ofta inte bra ur korrosions synpunkt.

Vi bygger olika typer av vibrations maskiner, vibrator bord, matare, siktar eller kan hjälpa till med val av rätt lösning eller komponenter för just Er applikation.Vi löser vibrations problem inom en mängd olika typer av industrier vi har även avancerad mät utrustning och kan hjälpa till med vibrations mätning.

Montering av vibratorer

En korrekt montering är viktig, inte bara för vibratorns funktion, utan även för konstruktionens hållbarhet. Vibratorerna ska om möjligt monteras på den styvaste delen av konstruktionen.
En profil monteras ofta för att böjning ej ska uppstå. Vid högfrekventa vibratorer fungerar denna profil som en bärare av vibrationer och sprider vibrationer i hela dess längd.
Om vibratorn bara kan monteras på en svagare del av konstruktionen kan en profil verka som vibrationsbroms (vibratorn kommer i resonans) då måste flera mindre vibratorer användas.
Vid vibrationsbord, matare, siktare etc måste elastiska element av olika typer användas som upplagring.
Tyvärr ser vi ofta felaktiga montage som orsakar många problem.

Reglering av vibratorer

Alla pneumatiska och hydrauliska vibratorer kan frekvensen regleras under drift. Genom att använda stryp ventiler eller tryckregulatorer kan frekvens eller amplitud ställas in.Vid låg frekvens är kraften mindre.
På kolvvibratorerna kan även amplituden justeras genom att strypa utloppsluften.
Detta genom att kolvens rörelse minskas eller ökas. Genom att ställa dessa parametrar kan vibratorerna optimeras för sin uppgift. Elektriska vibratorers kraft regleras ofta genom att obalans vikterna ställes i olika lägen då vibratorn står still. Frekvensen blir densamma. All våra elektriska vibratorer kan frekvensregleras genom att använda frekvens omriktare.

Olika värden kan erhållas genom vår programvara där olika frekvens förlopp, start och stopp etc, kan programmeras.
CC-systemet som automatiskt ställer om obalans vikterna så att olika arbetsmoment kan användas, finns som tillbehör.
Vidare har vi system där amplitud frekvens kan ställas steglöst under drift.Därmed uppstår ingen resonans och vibrationen kan slås på eller av bråkdelen av en sekund.
Även vibrationsriktningen kan ändras under drift.

Våra vibrationsbord kan förses med system som känner av vikten på det som vibreras och ställer in en konstant acceleration oberoende om vikten ökas eller minskas.

Vi bygger även avancerade bord för livs längds tester olika typer av simuleringar med mera.